Kontaktní informace

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2001
držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005

IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611

Bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s. Ústí nad Orlicí, č.ú. 341 302-664/0600

Obchodní rejstřík Hradec Králové, C.8321, registrace dne 13.7.1995

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Mobil: +420 607 289 694

Telefon: +420 465 423 691 - 692, 693, 694

FAX: +420 465 420 746

E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz