Ochrana osobních údajů

Agroprojekce Litomyšl je společností, která zpracovává a používá osobní údaje jen v nezbytně nutné míře a to

  • z důvodů daných zákonem (např. o zaměstnancích – důchodové pojištění, zdravotní pojištění),
  • z důvodů plnění smluvních vztahů (např. pracovní smlouvy, smlouvy s obch. partnery),
  • nutných pro vlastní provozní chod společnosti, tj. nezbytné pro účely tzv. oprávněných zájmů (např. kontakty na osoby ze spolupracujících firem, zpracování nabídek apod.).

Na podkladě tohoto faktu vyplývá, že pro definované případy zpracování osobních údajů v Agroprojekci Litomyšl není třeba souhlasu subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů není náplní činnosti společnosti. Společnost se nezabývá systematickým zpracováním osobních údajů, nemonitoruje je a zásadně je neposkytuje pro komerční využití jiným subjektům (účely e-komerce, e- shopy, marketingové databáze, dotazníky, průzkumy apod.).