Vodohospodářské stavby - Reference

Protipovodňová opatření a ochrana před povodněmi


 • Protipovodňová ochrana města Jaroměř
 • Protipovodňová ochrana města Žamberk
 • Protipovodňová ochrana města Ústí nad Orlicí a obcí Dlouhá Třebová, Rybník, Třebovice
 • Protipovodňová ochrana LHC Plumlov
 • Protipovodňová ochrana Městská Habrová
 • Poldr Lichkov (1 mil.m3 ochranný prostor) na řece Orlici
 • Poldr Pod Suchým potokem na řece Orlici
 • Poldr na Lipkovském potoce
 • Poldr Hroška na Ještětickém potoce
 • Soustava protipovodňových opatření Klůček na ochranu města Police nad Metují
 • Protipovodňová ochrana závodu Česana a.s. Škoda Mladá Boleslav
 • Protipovodňová ochrana obcí řešených v komplexních pozemkových úpravách ( Stan, Suchý Důl, Vlčkovice, Sendražice a další.. )
 • Protipovodňová ochrana města Litomyšl
 • Studie odtokových poměrů Tiché Orlice I a II, Divoká Orlice
 • Studie odtokových poměrů pro ZVHS a Lesy ČR drobných vodních toků
 • Povodňové plány měst a obcí

Malé vodní nádrže a rybníky


 • Projekty zpracovávané pro obce a vlastníky pozemků budované s podporou finančních zdrojů EU životní prostředí
 • Malé vodní nádrže Pokřikov, Morašice, Šanovec, Adršpach, Jizera Mnichovo Hradiště, Lužec nad Cidlinou, Keteň, Zákraví, Chvalkovice, Orlické Záhoří a další…

Vodovody a kanalizace


 • Kanalizace Trstěnice
 • Kanalizace Svitavy – Olomoucká ul.
 • Kanalizace Rtyně v Podkrkonoší
 • Kanalizace Nedošín
 • Kanalizace pro obec Rtyně v Podkrkonoší
 • Kanalizace Litomyšl – Nedošín
 • Vodovod pro obec Kocbeře
 • Vodovod pro obec Přepychy

ÚSES – územní systémy ekologické stability a revitalizační opatření


Zpracováváme ÚSES od jejich počátku na okresech Hradce Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Svitavy, Chrudim o celkové výměře cca 300.000 ha. V současnosti provádíme revize ÚSES a realizační projekty biokoridorů a biocenter realizovaných primárně v rámci komplexních pozemkových úprav. Biocentra, Kaltouz, Rohlíčky, Frešle, Dubina, biokoridory Librantice, Hlasivo, Černilov Boháčův lesík, Končice, revitalizace toku Olšovka, revitalizace Malostranského potoka, revitalizace slepých ramen Orlice.

Komplexní pozemkové úpravy


Komplexní pozemkové úpravy zpracováváme od jejich počátku v 90tých letech minulého století. Celkem jsme dokončili cca 70 akcí komplexních pozemkových úprav včetně zápisu do katastru nemovitostí. Naši pracovníci se podíleli na tvorbě metodik a školení pracovníků v oboru. Pozemkové úpravy se zpracovávají především v okresech Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Havlíčkův Brod, Kolín, Náchod, Pardubice, Trutnov, Jičín, Blansko, Bruntál a Šumperk. Významnější zakázky: KPÚ Černilov 1100 ha, KPÚ Kunvald 1300 ha, KPÚ vyvolené stavbou dálnice D11, KPÚ Javorník, KPÚ Suchý Důl, KPÚ Nová Ves u Moravské Třebové 465 ha, KPÚ Stolín-Lhota za Červeným Kostelcem 177 ha, KPÚ Kunčí 195 ha, KPÚ Slatiňany, Škrovád 72 ha, KPÚ Vidochov 570 ha, KPÚ Spešov 172 ha, KPÚ Městec u Nahořan 228 ha, KPÚ Dolsko 198 ha, KPÚ Kohoutov 340 ha, KPÚ Veliny 390 ha, KoPÚ Jeřičky 155 ha, KoPÚ Labouň Žitětín 240 ha, KoPÚ Brantice 847 ha, KoPÚ Doubravice nad Moravou 422 ha, KoPÚ České Heřmanice 625 ha, KoPÚ Chotěšiny 244 ha, KoPÚ Budčeves a Nečas 220 ha, KoPÚ Příkrý 370 ha, KoPÚ Tužín 125 ha, KoPÚ Dolní Lochov 148 ha, KoPÚ Brzice 412 ha, KoPÚ Nedaříž 110 ha, KoPÚ Hláska 260 ha, KoPÚ Potštejn 376 ha, KoPÚ Vrážné 135 ha, KoPÚ Ledce 357 ha, KoPÚ Křičov 273 ha, KoPÚ Loučná Hora 456 ha, KoPÚ Vlastiboř u Železného Brodu 167 ha, KoPÚ Roveň u Sobotky 236 ha, KoPÚ Rzy 97 ha, KoPÚ Úsov město 670 ha, KoPÚ Nepomuky 303 ha, KoPÚ Chvalkovice 207 ha a Miskolezy 188 ha, KoPÚ Černožice nad Labem 167 ha, KoPÚ Březová 205 ha, KoPÚ Opalany 662 ha, KoPÚ Malá Strana 388 ha a další.

Součást byly i projekty realizačních akcí, polní cesty a biokoridory a biocentra. To je cca 250 km liniových staveb.

Odpadové hospodářství


Projektujeme skládky odpadů a kompostárny.

Významnější akce:

 • Skládka komunálního odpadu Třebovice v Čechách pro Českou Třebovou
 • Skládka komunálního odpadu Velké Meziříčí
 • Kompostárna pro město Litomyšl
 • Kompostárna pro město Pardubice
 • Kompostárna pro město Dobruška
 • Kompostárna Smiřice pro AGRO CS Česká Skalice
 • Kompostárna Jaroměř

Technické dozory investora pro obce a Státní pozemkový úřad (SPUCR)


Vodohospodářské stavby

 • Suchá nádrž Trstěnice,
 • Suchá nádrž Svitavy,
 • Suchá nádrž Horní Ředice,
 • Suchá nádrž Slatina nad Zdobnicí,
 • Kanalizace Hradec nad Svitavou,
 • Kanalizace Třebařov – Tatenice.

Expertní činnost v oblasti vodohospodářských staveb

 • Posudky rybníků pro potřeby Rybářství
 • Posouzení eroze pro potřeby vlastníků pozemků a pozemkové úřady
 • Posudky projektů pro potřeby pozemkového úřadu.