Vodohospodářské stavby - Reference

Protipovodňová opatření a ochrana před povodněmi

 • Poldr Lichkov (1 mil.m3 ochranný prostor) na řece Orlici
 • Poldr Pod Suchým potokem na řece Orlici
 • Poldr na Lipkovském potoce
 • Poldr Hroška na Ještětickém potoce
 • Soustava protipovodňových opatření Klůček na ochranu města Police nad Metují
 • Protipovodňová ochrana závodu Česana a.s. Škoda Mladá Boleslav
 • Protipovodňová ochrana obcí řešených v komplexních pozemkových úpravách ( Stan, Suchý Důl, Vlčkovice, Sendražice a další.. )
 • Protipovodňová ochrana města Litomyšl
 • Studie odtokových poměrů Tiché Orlice I a II, Divoká Orlice
 • Studie odtokových poměrů pro ZVHS a Lesy ČR drobných vodních toků
 • Povodňové plány měst a obcí

Malé vodní nádrže a rybníky

 • Projekty zpracovávané pro obce a vlastníky pozemků budované s podporou finančních zdrojů EU životní prostředí
 • Malé vodní nádrže Pokřikov, Morašice, Šanovec, Adršpach, Jizera Mnichovo Hradiště, Lužec nad Cidlinou, Keteň, Zákraví, Chvalkovice, Orlické Záhoří a další…

Vodovody a kanalizace

 • Kanalizace pro obec Rtyně v Podkrkonoší
 • Kanalizace Litomyšl – Nedošín
 • Vodovod pro obec Kocbeře
 • Vodovod pro obec Přepychy

ÚSES – územní systémy ekologické stability a revitalizační opatření

Zpracováváme ÚSES od jejich počátku na okresech Hradce Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Svitavy, Chrudim o celkové výměře cca 300.000 ha. V současnosti provádíme revize ÚSES a realizační projekty biokoridorů a biocenter realizovaných primárně v rámci komplexních pozemkových úprav. Biocentra, Kaltouz, Rohlíčky, Frešle, Dubina, biokoridory Librantice, Hlasivo, Černilov Boháčův lesík, Končice, revitalizace toku Olšovka, revitalizace Malostranského potoka, revitalizace slepých ramen Orlice.

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy zpracováváme od jejich počátku v 90tých letech minulého století. Celkem jsme dokončili cca 40 akcí komplexních pozemkových úprav včetně zápisu do katastru nemovitostí. Naši pracovníci se podíleli na tvorbě metodik a školení pracovníků v oboru. Pozemkové úpravy se zpracovávají především v okresech Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Havlíčkův Brod, Kolín, Náchod, Pardubice, Trutnov. Významnější zakázky: KPÚ Černilov 1100 ha, KPÚ Kunvald 1300 ha, KPÚ vyvolené stavbou dálnice D11, KPÚ Javorník, KPÚ Suchý Důl a další. Součást byly i projekty realizačních akcí, polní cesty a biokoridory a biocentra. To je cca 200km liniových staveb.

Odpadové hospodářství

Projektujeme skládky odpadů a kompostárny.

Významnější akce:

 • Skládka komunálního odpadu Třebovice v Čechách pro Českou Třebovou
 • Skládka komunálního odpadu Velké Meziříčí
 • Kompostárna pro město Litomyšl
 • Kompostárna pro město Pardubice
 • Kompostárna pro město Dobruška
 • Kompostárna Smiřice pro AGRO CS Česká Skalice
 • Kompostárna Jaroměř